Met Lifesprint Pension & Benefits bent u verzekerd van ruimte voor later

Lifesprint Pension & Benefits is een onafhankelijk makelaar, gespecialiseerd in pensioenplanning en levensverzekering. Medezaakvoerders Marleen Van den Eynde en Jean Verlaet van Lifesprint zien het als hun missie om samen met u een pensioenplan volledig op maat uit te tekenen, vertrekkende van een tweede en een derde pijler, waarbij u, volledig fiscaal geoptimaliseerd, een zo hoog mogelijke resultaat bereikt. Zij gaan tevens na of het voor u aangewezen is om ook aan een vierde pijler te werken. “We gaan nog een stapje verder en kijken niet alleen naar de opbouwfase van uw pensioenoptimalisatie, maar ook naar de afbouwfase. Of u er met andere woorden tot het einde toe warmpjes blijft inzitten”, stellen ze.

Marleen Van den Eynde en Jean Verlaet vullen elkaar goed aan en vormen zo een sterke tandem. Marleen is ervaren en gespecialiseerd in alle verzekeringen rond leven. Jean is fiscalist-jurist. Zij kunnen rekenen op een sterke backoffice en werken samen met notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants boekhouders en sociale secretariaten.

Marleen Van den Eynde: “We zijn er ons allemaal wel van bewust dat het wettelijk pensioen niet zal volstaan om later van wat financiële ademruimte te kunnen genieten. Het is dan ook belangrijk om uw wettelijk pensioen aan te vullen met een tweede en een derde pensioenpijler en mogelijk ook met een vierde pijler. In functie van uw inkomen, uw anciënniteit, uw financiële capaciteiten,… stellen wij u een aangepast plan voor. Weet dat het bedrag dat u elk jaar spaart, in de loop van het traject kan aangepast worden wanneer uw financiële capaciteiten veranderen of wanneer u te maken krijgt met een veranderde feitelijke situatie.”

Marleen Van den Eynde en Jean Verlaet berekenen hoeveel uw pensioenplan aan het einde van de rit waard zal zijn en/of dit voldoende is om op uw oude dag in financiële gemoedsrust te kunnen leven.

Opbouw en afbouwfase

Jean Verlaet: “We stoppen niet bij de opbouwfase, maar kijken ook naar de afbouwfase. Een op het eerste zicht mooi bedrag kan snel te weinig blijken wanneer u een hoge leeftijd bereikt of wanneer u op een bepaald ogenblik naar een rust- of verzorgingstehuis/serviceflat moet. Wie een vennootschap had, dient er rekening mee te houden dat nogal  wat kosten die ingebracht konden worden nu privé moeten gedragen worden. De lening van de gezinswoning mag dan misschien wel weggevallen zijn en de kinderen zijn wellicht het huis uit maar deze besparing zal opgevuld worden door andere kosten. De kunst bestaat er dus in om een adequaat bedrag op te bouwen om zonder problemen de periode vanaf uw pensioen tot overlijden financieel te overbruggen.”

Marleen Van den Eynde: “In verband met de opbouwfase brengen we uw persoonlijke situatie nauwkeurig in kaart. We kijken bijvoorbeeld naar inhoud van uw huwelijkscontract, de waarde van uw onroerend goed en de wens om een deel van het vermogen na te laten aan de erfgenamen. Met al deze factoren wordt rekening gehouden bij de opbouw van uw spaarpot met de verschillende pensioenpijlers. Wanneer u dan de pensioenleeftijd bereikt en kan beschikken over uw spaarpot, kunnen we u adviseren rond de aanwending ervan.”

Jean Verlaet: “Optimaliseren via de tweede en derde pensioenpijler wordt vaak niet vanuit een pensioenbewustzijn gedaan, maar vanuit de bekommernis om winst fiscaal optimaal weg te werken. We brengen in kaart wat u reeds bezit en houden rekening met het wettelijk pensioen, reeds opgebouwde groepsverzekeringen, tweede en derde pijler, onroerend goed, het type vennootschap,… Heel belangrijk is ook om de situatie constant te evalueren en bij te sturen bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie, maar ook bij wijzigingen op het vlak van wet- en regelgeving.”

PENSION & BENEFITS

Eerste pijler

De eerste pensioenpijler is het wettelijk pensioen. Dit pensioen hangt af van uw loon, het aantal jaren dat u gewerkt hebt en het statuut dat u had: werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Een gemengd pensioen is uiteraard ook mogelijk als u tijdens uw loopbaan verschillende statuten gecombineerd hebt.

Tweede pijler

In de tweede pijler bouwt u aanvullend pensioen op:

  • via uw werkgever: dat gebeurt via een groepsverzekering, een pensioenfonds of een sectorpensioen. Doorgaans betaalt u zelf een deel van de premies, uw werkgever het andere deel.
  • zelf als zelfstandige: dat gebeurt via een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en een individuele pensioentoezegging (IPT). Als zelfstandige is sparen voor uw pensioen zo mogelijk nog belangrijker omdat uw wettelijk pensioen lager uitvalt.

Derde pijler

In de derde pijler bouwt u zelf op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op. Dat gebeurt via het pensioensparen en/of het langetermijnsparen.

  • Pensioensparen : in 2015 kunt u tot 940 euro aan premies storten. Dat levert u een fiscaal voordeel van 30 % op.
  • Langetermijnsparen : het bedrag dat u fiscaal voordelig kunt sparen, hangt af van uw netto belastbaar beroepsinkomen. Voor 2015 bedraagt het maximum 2 260 euro. Dat levert u een fiscaal voordeel op van maximaal 678 euro.

Vierde pijler

In de vierde pijler spaart u zonder fiscaal voordeel. Dat kan via spaarrekeningen, beleggingsfondsen, verzekeringsproducten of andere oplossingen. Ook vastgoed is een mogelijkheid

Kom snel meer te weten!

Bezoek de website!