DE BCFA WIL ZOWEL BRUGGEN BOUWEN TUSSEN DE ACADEMISCHE EN DE PRAKTISCHE BENADERING ALS TUSSEN DE BELEIDSMENSEN IN BEDRIJVEN EN DE POLITIEKERS.

De BCFA is een vereniging binnen de sector van corporate finance die niet enkel aandacht heeft voor haar leden en de sector, maar niet in het minst de toegevoegde waarde van de corporate finance en M&A activiteiten naar een ruime community wil verspreiden. 

Het stimuleren van allerlei initiatieven, op het niveau van wetgeving en ondersteuning van bedrijven, is deel van onze missie. We streven op alle vlakken naar verbetering van reglementering, fiscaliteit, financieringsvormen, markttransparantie, enz. Alle actoren binnen de sector tezamen met de beleidsmensen van het land, bepalen vandaag of we die uitdaging zullen aankunnen.

Missie

De BCFA wilt zowel bruggen bouwen tussen de academische en de praktische benadering als tussen de beleidsmensen in bedrijven en de politiekers.

We werken rond 3 pijlers :

1) Een netwerking voor leden:

De behoefte aan netwerking neemt toe omwille van de nood aan een interdisciplinaire benadering van de dossiers. Dit wordt in de hand gewerkt door de snelle veranderingen van het regionaal, nationaal, internationaal economisch en politiek landschap.

Tevens is het economisch onrealistisch om een uitgebreid netwerk inzake corporate finance te hebben dat aan een taalgrens stopt. Elk bedrijf groeit heel vlug buiten zijn regionale grenzen. BCFA, gevestigd te Brussel, is daarom een Belgische vereniging in het centrum van Europa.

BCFA organiseert voor haar leden jaarlijks een tiental diverse activiteiten met gastsprekers en de mogelijkheid om eigen contacten (introducees) mee te brengen.

2) Een steun voor de sector

BCFA is een volwaardige vertegenwoordiger van de sector en draagt bij tot minder, maar vooral betere regels om regionaal, nationaal en internationaal competitief te blijven. Dit door het inzamelen van cijfermateriaal, het organiseren van enquêtes, het opstellen van statistieken en haar publicaties.

3) Een motor voor de samenleving

Onze leden en gastsprekers, trachten ook een maatschappelijke dimensie uit te dragen en hierdoor mee te bouwen aan een betere en duurzamere samenleving.

Lidmaatschap

Wie lid wenst te worden van BCFA wordt verondersteld ervaring te hebben in zijn deelgebied. BCFA verwelkomt personen uit de financiële zakelijke wereld, de sector van fusies en overnames (M&A) in het bijzonder, CFO’s, managers, ondernemers, bankiers, private equity investeerders, juristen, tax advisors, accountants en revisoren, …

Een aanvraag tot lidmaatschap kan online ingediend worden. Individueel lidmaatschap bedraagt 140 EUR per jaar. Voor deze bijdrage kan het lid alle bijeenkomsten bijwonen. Niet-leden zijn eveneens welkom en betalen 35 EUR per event.

Sluit je nu aan!

Op dit ogenblik heeft BCFA meer dan 60 leden;

Bezoek de website!