Aim Bizz begeleidt bedrijven en organisaties in hun groei en ontwikkeling

Strategisch adviesbureau Aim Bizz heeft een tool ontwikkeld waarmee u uw bedrijfsprocessen op uw eigen tempo optimaal kan laten draaien. ‘Structure Optimization Model Canvas’ biedt u ondersteuning en houvast bij het optimaliseren van uw bedrijf met een handleiding (een boek), een online cursus, een masterclass (al dan niet in uw bedrijf) en/of een adviestraject door een professionele optimalisatie coach van Aim Bizz. U kiest zelf op welke manier, met welke onderdelen en aan welk tempo u uw bedrijf naar groei leidt.

Vraagt u zich af welke acties u moet ondernemen om meer omzet te realiseren of hoe u de werking van uw bedrijf kan verbeteren? Bent u starter en groeit het werk u een beetje over het hoofd? Groeit uw bedrijf goed, maar kent het groeipijnen omdat de structuur wat zoek is en u (nog) geen vlotte bedrijfsprocessen hebt uitgewerkt of omdat de taken niet goed omschreven zijn?

‘Structure Optimization Model Canvas’ van Aim Bizz ondersteunt u om uw bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Zaakvoerder Mia Haesevoets: “Door het werken met de ‘Structure Optimization Model Canvas’ brengt u duidelijk de huidige situatie in uw bedrijf of organisatie in beeld en legt u heel praktisch en concreet de fundamenten voor de toekomstige werking. Het gaat niet om en ellenlange theorie, maar om een heel werkbaar instrument, afgestemd op uw bedrijf of organisatie. De verschillende onderdelen in uw bedrijf worden in kaart gebracht op een canvas en het belang van elk onderdeel wordt duidelijk toegelicht.”

De canvas zal u ondersteunen bij het bepalen welke onderdelen of welke processen in uw bedrijf in aanmerking komen om verder te worden uitgewerkt en te geoptimaliseerd.

Mia Haesevoets: “Bij veel bedrijven en organisaties ontbreekt het overzicht van de stappen die ze moeten volgen om hun bedrijf optimaal te laten functioneren. Het Model Canvas heeft hier een duidelijk antwoord op. Na de oefening en de implementatie van het model op uw bedrijf kan u zich volledig toeleggen op groei en ontwikkeling omdat u gerust kan zijn dat het dagelijks functioneren in uw onderneming op rolletjes loopt.”

Optimaliseer uw bedrijfsprocessen op uw eigen tempo met nieuwe tool

Verschillende stappen

U kan met ‘Structure Optimization Model Canvas’ op verschillende manieren aan de slag gaan.

Gratis downloaden

Mia Haesevoets: “U kan het model, met een korte werkwijze, volledig gratis van

onze website downloaden en in uw bedrijf gebruiken.

Daarnaast kan u, indien u wenst, het boek aanschaffen, waarin u een uitgebreide handleiding vindt om het model op uw bedrijf toe te passen. Er is ook een online cursus beschikbaar die u kan volgen.”

Masterclass

Regelmatig organiseert Aim Bizz een masterclass van twee dagen waarop u zich kan inschrijven. Het is ook mogelijk om een optimalisatie coach van Aim

Bizz in uw eigen bedrijf een masterclass te laten organiseren, zodat u samen met een aantal medewerkers leert om met het model te werken.

Adviestraject

Tot slot kan u ook opteren voor het adviestraject waarmee de optimalisatie van uw bedrijfsprocessen wordt uitgevoerd onder begeleiding van een optimalisatie coach van Aim Bizz.

Hoe werkt het?

Mia Haesevoets: “Beginnen met ‘Structure Optimization Model Canvas doet u door een groot vel papier aan uw muur te hangen en elk vak in te vullen. Eerst definieert u de situatie waarbij u de noden en problemen van uw bedrijf in kaart brengt. Daarna bepaalt u uw doelstelling. Vervolgens voert u een SWOT analyse uit, waarbij u uw sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen oplijst. Misschien zijn er nog andere analyses nodig, zoals interviews met uw medewerkers, een quick scan, een financiële doorlichting,… allemaal elementen waarmee u de situatie volledig kan doorgronden. Ook belangrijk is  om uw missie, uw visie en uw strategie te bepalen. Daarna kan de implementatie beginnen.”

Ervaring

Aim Bizz werd opgericht in 2007 en richt zich op het coachen en begeleiden van bedrijven en organisaties in hun groei en ontwikkeling.

Mia Haesevoets: “Het idee tot het creëren van het product ‘Structure Optimization Model Canvas’ heeft zijn bron gevonden in het werken met een bestaande methode van Structuur Optimalisatie. Door de ervaring opgedaan tijdens de voorbije jaren, bleek deze methode niet helemaal te voldoen en was ze niet altijd duidelijk naar de klanten toe. Daarbij kwam ik in contact met Business Model Generation, een model canvas om een business model te maken en met Event Model Generation, een model canvas voor de organisatie van een event. Uit deze elementen is ‘Structure Optimization Model Canvas’ ontstaan.

KMO-portefeuille

Aim Bizz is erkend dienstverlener door de KMO-portefeuille. Voor het advies kunnen kmo’s gebruik maken van de subsidies van de KMO-portefeuille.

Ontdek je graag meer?

Bezoek de website!