De Europese Raad heeft Belgiƫ machtiging gegeven om vanaf 1 januari 2016 de drempel van de vrijstellingsregeling van btw te verhogen van 15.000 naar 25.000 euro. De btw-vrijstellingsregeling ontheft ondernemingen voor een groot gedeelte van de fiscale en administratieve verplichtingen, die normaal aan btw-plichtigen worden opgelegd. Wie een organisatie wil zonder btw-verplichting moet geen btw aanrekenen aan haar klanten, moet dus ook geen btw doorsturen naar de Schatkist en moet geen periodieke btw-aangiften indien. Het zijn vooral clubs, verenigingen en vrijwilligersorganisaties die hiervan gebruik maken. Zij mogen dan wil niet meer dan 25.000 euro per boekjaar omzetten naast lidgelden en sponsorgelden.